Tlajtolixmatimachtili tlen nokoneuaj

 

Kemaj tieliyayaj tikonemej, miakej kiijliayayaj totlajtol “dialecto” uan tijneltokayayaj tlen amo kipiayaya ipatij, uan monekiyaya tijkauasej totlajtol uan ijkino amo tieliskiaj “indios”.
Namaj na nijmati tlen nochi ne tlakamej uan siuamej amo kuali kuanejnemiliayayaj, uan namaj nijmati tlaj na nimaseuali amo nechtsakulis. Uan nikitak tlen notlajtol tlauel kipia ipatij.
Nijtlasojtla notlajtol pampa ika ne notlajtol nimonojnotsa iniuaya noteixmatkauaj tlen tlauel nikinneki.
Nikaamati notlajtol pampa nelsenkuali. Kipiaj se iisennemilis tlen miakej kinaamatij ipan nochi tlaltipaktli.
Onkaj kualantli pampa itstokej tlen amo kimatij o amo kikuanejnemilij ni tlamantli, uan amo kitekiuiaj intlajtol uan amo kinmachtiaj inkoneuaj.
Tlen amo monojnotsaj ika maseualtlajtoli iniuaya inkoneuaj amo kiitaj tlen kimiktijtikaj toyojkatilis neluayo tlen techpanoltijtokej tokuluaj ipan miak xiuitl.

Inijuantij amo kiitaj tlen kikauaj mikis intlajtol iniuaya inteixmatkauaj.

Namaj nijmati tlaj nisaniloua ika ome tlajtoli kuali nijpias notsontekuich. Nelia tlen ne tlakamej tlen sanilouaj ika ome tlajtoli kiyektlalij achi kuali sekij kualantli uan motsontekuich elis ueuentsij asta teipaj. Uan amo kitsakuilia kaxtilantlajtoli.
Uan nokoneuaj amo nemisej ika ne kokolistli tlen uajkaya kipiayayaj tlakamej ika maseualtlajtoli. Teipaj inijuantij kiuikasej tomaseualtlamatilis uan tomaseualmoyaualis ijkino nesis ipan ne internet, uan ijkino kuali yolis.
San moneki nimonijnotsas uan nimauilktis iniuaya konemej (tlen kipiaj achi tlen 11 xiuitl) tlen mochantlaliaj nouaya ika nomaseualtlajtol.