Palabras en hebreo

A continuación tienes una lista de palabras hebreas básicas.

También:

 

aahuv ahuva אָָהוּב אֲהוּבָה estimado, querido

aba avot אַבָּא אָבוֹת padre

ad עַד hasta

adam אָדָם humano, hombre

adama אֲדָמָה tierra

adayin עֲדַיִין aún así

adiv adiva אָדִיב אֲדִיבָה cortés

adom aduma אָדוֹם אֲדוּמָה rojo

af al pi she… אַף עַל פִּי שֶ… a pesar de eso

af eẖad אַף אֶחָד nadie

af paam אַף פַּעַם nunca

af אַף nariz

afilu אֲפִילוּ aún

agada אַגָדָה leyenda, cuento, historia

agas אַגָס pera

agoora אֲגוֹֹרָה agora

agvaniya עַגְבָנִייָה jitomate

aẖ aẖot aẖayot אָח אָחוֹת אֲחָיוֹת hermano, hermana

aẖar kakh אַחַר כָּך luego

aẖarey אַחֲרֵי después

aẖaron aẖarona אַחֲרוֹן אַחֲרוֹנָה último

ahava אַהֲבָה amor

aẖer aẖeret אַחֵר אַחֶרֶת otro

aẖuz אָחוּז porcentaje

akhsanya אַכְסַנְיָה hostal

akhshayv עַכְשָיו ahora

al lo davar עַל לֹא דָבָר de nada

al shem עַל שֵם nombrado de

al ydey עַל יְדֵי por

al עַל en, sobre

albom אַלְבּוֹם álbum

ale alim עָלֶה עָלִים oja

alef beyt אָלֶף בֵּית alfabeto

almog אַלְמוֹג coral

am עַם gente, nación

ambaṭya אַמְבַּטְיָה bañera

amfiteaṭron אַמְפִיתֵאַטְרוֹן anfiteatro

amiti amitit אֲמִיתִי אֲמִיתִית real

amoq amuqa עָמוֹק עֲמוּקָה profundo

amud עַמוּד pilar, mástil

anaẖnu אֲנַחְנוּ nosotros

anan עָנָן nube

anglit אַנְגְלִית idioma inglés

ani aniya עָנִי עֲנִייָה pobre

ani אֲנִי yo

antroposofi antroposofit אַנְתְרוֹפּוֹסוֹפִי אַנְתְרוֹפּוֹסוֹפִית antroposófico

aqademay אֲקָדֶמַאי académico

aqamol אָקָמוֹל Acamol

aqats laaqots עָקַץ לַעֲקוֹץ picar

aqitsa עֲקִיצָה piquete

aqvaryum אַקְוַרְיוּם acuario

aravi araviya עֲרָבִי עֲרָבִייָה árabe

aravit עֲרָבִית idioma árabe

arisṭoqraṭ אָרִיסְטוֹקְרָט aristrócata

arkheolog arkheologit אַרְכֵאוֹלוֹג אַרְכֵאוֹלוֹגִית arqueólogo

armon armonot אַרְמוֹן אַרְמוֹנוֹת castillo

arokh aruka אָרוֹךְ אֲרוּכָּה largo

aron aronot אָרוֹן אֲרוֹנוֹת alacena, ataúd

aruẖa אֲרוּחָה comida

aruts עָרוּץ canal

arye arayot אַרְיֵה אֲרָיוֹת león

asaf leesof אָסַף לֶאֱסוֹף reunir

asaq laasoq עָסַק לַעֲסוֹק enrolarse, formar parte

asaqim עֲסָקִים negocios

ashir ashira עָשִיר עָשִירָה rico

ashknazi ashknaziya אַשְכְּנַזִי אַשְכְּנַזִייָה Ashkenazi

asuq asuqa עָסוּק עֲסוּקָה ocupado

at אַת tú (fem, sng)

ata אַתָה tú (msc, sng)

atar אֲתָר sitio

atem אַתֶם ustedes (msc)

aten אַתֶן ustedes (fem)

atid עַתִיד futuro

atiq atiqa עַתִיק עַתִיקָה antiguo

aṭishemiut אַטִישֵמִיוּת antisemitismo

atsar laatsor עָצַר לַעֲצוֹר detener, arrestar

atsira עֲצִירָה parada

atsuv atsuva עָצוּב עֲצוּבָה triste

aval אֲבָל pero

avar עָבָר el pasado

avdut עַבְדוּת esclavitud

aviv אָבִיב primavera

avoda עֲבוֹדָה cláusula

avoda עֲבוֹדָה trabajo

avoqado אָבוֹקָדוֹ aguacate

avvir אֲווִיר aire

ay qyu אַי קְיוּ C.I.

ayeyf ayeyfa עָיֵיף עֲיֵיפָה cansado

ayin eynayyim עַיִן עֵינַייִם ojo

ayin hara עַיִן הָרַע mal de ojo

az אָז entonces

b… בּ… en

ba lavo בָּא לָבוֹא venir

baal baalat baaley baalot בַּעַל בַּעֲלַת בַּעֲלֵי בַּעֲלוֹת propietario

baal balim בַּעַל בְּעָלִים marido

baal ẖayim baaley ẖayim בַּעַל חַיִים בַּעֲלֵי חַיִים animal

bad בְּעַד a favor de

baẖan livẖon בָּחַן לִבְחוֹן examinar

baẖur בָּחוּר muchacho

baẖuts בַּחוּץ fuera

bakha livkot בָּכָה לִבְכּוֹת llorar

baleṭ בָּלֶט balet

bamay bamait בַּמַאי בַּמָאִית director

banana בָּנָנָה plátano

banq בַּנק banco

baqbuq בַּקְבּוּק botella

bar mitsva בַּר מִצְוָה bar mitzvah

bara livro בָּרָא לִבְרוֹא crear

baraẖ livroẖa בָּרַח לִבְרוֹחַ escapar

baregel בָּרֶגֶל a pie

bari bria בָּרִיא בְּרִיאָה saludable

barukh hashem בָּרוּךְ הַשֵם dios bendiga

barur brura בָּרוּר בְּרוּרָה claro, obvio

bashaor בַּשַֹר carne

basis בָּסִיס base

bat banot בַּת בָּנוֹת hija

batsal btsalim בָּצָל בְּצָלִים cebolla

baṭuẖa bṭuẖa בָּטוּחַ בְּטוּחָה seguro

baya בְּעָיָה problema

bayati bayatit בְּעָיָתִי בְּעָיָתִית problemático

bayit batim בַּיִת בָּתִים casa

baziliqum בָּזִילִיקוּם albahaca

bderekh klal בְּדֶרֶך כְּלָל generalmente, por lo general

bdidut בְּדִידוּת soledad

bdiẖa בְּדִיחָה broma

bdiuq בְּדִיוּק exactamente

bedvi בֶּדְוִי Beduino

beged bgadim בֶּגֶד בְּגָדִים ropa, vestimenta

beged yam bigdey yam בֶּגֶד יָם בִּגְדֵי יָם traje de baño

bemtsa בְּאֶמְצָע en medio

ben banim בֵּן בָּנִים hijo

ben dod bat dod בֶּן דוֹד בַּת דוֹד primo

ben kama bat kama בֶּן כַּמָה בַּת כַּמָה cuántos años de edad

berekh בְּעֶרֶךְ alrededor de, aproximadamente

beṭaẖ בֶּטַח por supuesto

beṭen בֶּטֶן estómago, panza

betsem בְּעֶצֶם de hecho

beynlumi beynlumit בֵּינְלְאוּמִי בֵּינְלְאוּמִית internacional

beyt hamiqdash בֵּית הַמִקְדָש El Templo

beyt ẖolim בֵּית חוֹלִים hospital

beyt kneset batey kneset בֵּית כְּנֶסֶת בָּתֵי כְּנֶסֶת sinagoga

beyt qafe batey qafe בֵּית קָפֶה בָּתֵי קָפֶה café

beyt qvarot בֵּית קְבָרוֹת cementerio

beyt sefer batey sefer בֵּית סֵפֶר בָּתֵי סֵפֶר escuela

beytsa beytsim בֵּיצָה בֵּיצִים huevo

bhatslaẖa בְּהַצְלָחָה que tengas buena suerte

bẖina בְּחִינָה examen

bẖirot בְּחִירוֹת elecciones

biglal בִּגְלַל porque

bikhlal בִּכְלָל para nada

bila lvalot בִּילָה לְבַלוֹת pasar el tiempo

biladey בִּלְעֲדֵי sin

bimhirut בִּמְהִירוּת rápidamente

bimqom בִּמְקוֹם en vez de

bimyuẖad בִּמְיוּחָד especialmente

binyayn בִּנְיָין edificio

bishel lvashel בִּישֵל לְבַשֵל cocinar

bishvil בִּשְבִיל para

bli בְּלִי sin

blondini בְּלוֹנדִינִי rubio, güero

bod בְּעוֹד en

boded bodeda בּוֹדֵד בּוֹדֵדָה solitario

bodeq livdoq בּוֹדֵק לִבְדוֹק checar, revisar

boẖer livẖor בּוֹחֵר לִבְחוֹר elegir, escoger

boqer bqarim בּוֹקֶר בְּקָרִים mañana

boqer ṭov בּוֹקֶר טוֹב buenos días

bos bosit בּוֹס בּוֹסִית jefe

boṭani בּוֹטָנִי botánico

bovne livnot בֹּונֶה לִבְנוֹת construir

bqesher l… בּקֶשֶר לְ… con relación a

bqitsur בְּקִיצוּר abreviando

brakha בְּרָכָה bendición

brikha בְּרִיכָה piscina

brit mila בְּרִית מִילָה circuncisión

briut בְּרִיאוּת salud

brukhim habaim בְּרוּכִים הַבָּאִים bienvenido

bseder gamur בְּסֶדֵר גָמוּר bien

bseder בְּסֵדֶר está bien

bshaori bshoarit בְּשָֹרִי בְּשָֹרִית de carne

bsheqet בְּשֶקֶת en silencio

bṭaut בְּטָעוּת equivocadamente

bteyavon בְּתֵיאָבוֹן provhecho

btokh בְּתוֹךְ dentro, adentro

bul בּוּל estampilla

bureqas בּוּרֶקַס burekas

buṭiq בּוּטִיק boutique

bvaqasha בְּבַקָשָה por favor

bvger בּוגֵר traidor

byaẖad בְּיַחַד juntos

daag lidog דָאַג לִדְאוֹג ocuparse de, preocuparse

dag דָג pescado

daẖaf דַחַף urgencia, afaán

damqa דַמְקָה damas

daqa daqot דַקָה דַקוֹת minuto

darash lidrosh דָרַש לִדְרוֹש solicitar

darom דָרוֹם sur

dat דָת religión

dati datiya דָתִי דָתִייָה religioso

davar dvarim דָבָר דְבָרִים cosa

day! דַי! basta

degel dgalim דֶגֶל דְגָלִים bandera

delet דֶלֶת puerta

demoqraṭi demoqraṭit דֶמוֹקרָטִי דֶמוֹקרָטִית democrático

deqel דֶקֶל palmera

derekh drakhim דֶרֶך דְרָכִים modo

derekh agav דֶרֶך אַגַב de paso

deshe דֶשֶא pasto

dieeṭa דִיאֶֶטָה dieta

dilema דִילֶמָה dilemma

dira דִירָה departamento

disqoṭeq דִיסְקוֹטֶק discoteca

doar avvir דוֹאַר אֲווִיר correo aéreo

doar דוֹאַר correo

dod doda דוֹד דוֹדָה tío, tía

dolar דוֹלָר dólar

dome l… דוֹמֶה לְ… del orden, similar

doqṭor דוֹקְטוֹר doctor

doqumenṭari דוֹקוּמֶנְטָרִי documental

drishat shalom דְרִישַת שָלוֹם mandar saludos a

dvash דְבַש miel

dyuṭi fri דְיוּטִי פְרִי libre de impuestos

efes afasim אֶפֶס אֲפָסִים cero

egoisṭi אֶגוֹאִיסְטִי egoista

ele אֵלֶה estos

eleganṭi אֶלֶגַנְטִי elegante

eleqṭroni אֶלֶקְטרוֹנִי electrónico

eleqṭroniqa אֶלֶקְטרוֹנִיקָה electrónica

elohim אֶלוֹהִים dios

elyon elyona עֶלְיוֹן עֶלְיוֹנָה superior

em imahot אֵם אִימָהוֹת madre

emet אֱמֶת verdad

emtsa אֶמְצַע el medeio

emuna tfela אֱמוּנָה תְפֵלָה superstición

emuna אֱמוּנָה creencia

energya אֶנֶרְגְיָה energía

eqologi אֶקוֹלוֹגִי ecológico

erekh arakhim עֵרֶך עֲרָכִים valor

erets aratsot אֶרֶץ אֲרָצוֹת país

erev aravim עֶרֶב עֲרָבִים tarde

erev shabat עֶרֶב שַבָּת noche antes del sabbath

erev ṭov עֶרֶב טוֹב buenas tardes

esh ishim אֵש אִשִים fuego

esh אֵש fuego

eshkolit eshkoliot אֶשְכּוֹלִית אֶשְכּוֹלִיוֹת uva

et אֶת marcador de OD

etgar אֶתְגָר reto

etmol אֶתְמוֹל ayer

ets עֵץ árbol

etsel אֵצֶל en

etsem batsti עֶצֶם בְּעַצְתִי por uno mismo

etsem עֶצֶם objeto

etsev עֶצֶב tristeza

eved עֶבֶד esclavo

evel אֵבֶל duelo

even avanim אֶבֶן אֲבָנִים piedra

eyn bad ma אֵין בְּעַד מַה de nada

eyn davar אֵין דָבָר no te preocupes

eyn אֵין no hay

eyrobiqa אֵירוֹבִּיקָה aerobics

eyyds אֵיידס SIDA

eyze mazal! אֵיזֶה מַזָל! qué suerte

ez izim עֵז עִיזִים cabra

ezor אֵזוֹר área

ezra עֶזְרָה asistencia, ayuda

ezraẖ אֶזְרָח ciudadano

falafel פָלָאפֶל falafel

fanṭazya פַנְטַזְיָה fantasía

faqs פַקס fax

fesṭival פֶסְטִיבָל festival

fgisha פְגִישָה reunión

filolog פִילוֹלוֹג filólogo

filosof פִילוֹסוֹף filósofo

filosofya פִילוֹסוֹפְיָה filosofía

fiziqa פִיזִיקָה física

frayeyr פְרָאיֵיר pelmazo

g(oging ג(וֹגִינג trote

g(ungel ג(וּנְגֶל jungla

gaaguim גַעֲגוּעִים añoranza

gadel ligdol גָדֵל לִגְדוֹל crecer

gadol gdola גָדוֹל גְדוֹלָה grande

gafrur גַפְרוּר concordancia

gam vgam גַם וְגַם ambos, y también

gam גַם también

gamal גָמָל camello

gan ẖayot ganey ẖayot גַן חַיוֹת גַנֵי חַיוֹת zoológico

gan גַן jardín, parque

ganan גַנָן jardinero

ganav lignov גָנַב לִגְנוֹב robar

gaon גָאוֹן genio

gar lagur גָר לָגוּר vivir

garam ligrom גָרַם לִגְרוֹם causar

gav גַב espalda

gavoha gvoha גָבוֹהַ גְבוֹהָה alto

gaz גַז gas

gazar ligzor גָזַר לִגְזוֹר cortar

geolog גֵאוֹלוֹג geólogo

germanit גֶרְמָנִית idioma alemán

geshem gshamim גֶשֶם גְשָמִים lluvia

gever gvarim גֶבֶר גְבָרִים hombre

geyhinom גֵיהִינוֹם infierno

gezer gzarim גֶזֶר גְזָרִים zanahora

gi(yns גִ(ינס pantalones de mezclilla

gi(yrafa גִ(ירָפָה jirafa

gibor גִיבּוֹר héroe

gil גִיל edad

gila lgalot גִילָה לְגַלוֹת mostrar, descubrir

gina גִינָה jardín

giṭara גִיטָרָה guitarra

glida גְלִידָה helado

gluya גְלוּיָה postal

gniza גְנִיזָה archivos

golem גוֹלֶם tonto, idiota

gomer ligmor גוֹמֵר לִגְמוֹר terminar, finalizar

goral goralot גוֹרָל גוֹרָלוֹת destino, fortuna

grafiqay גרָפִיקַאי artista gráfico

guf גוּפ cuerpo

gufani gufanit גוּפָנִי גוּפָנִית físico

gveret גְבֶרֶת señorita

gvina גְבִינָה queso

gvul gvulot גְבוּל גְבוּלוֹת frontera

gּvura גְּבוּרָה heroismo

h… ה… el, la

haba habaa habaim habaot הַבָּא הַבָּאָה הַבָּאִים הַבָּאוֹת el que viene

habayta הַבַּיְתָה de regreso a casa

ẖad ẖadim חַד חַדִים agudo

ẖadash ẖadasha חָדָש חֲדָשָה nuevo

ẖadashot חֲדָשוֹת noticias

hafakh lahafokh הָפַך לַהֲפוֹך voltear

hafgana הַפְגָנָה demostración

hafsaqa הַפְסָקָה descanso

hafsaqat esh הַפְסָקַת אֵש cese del fuego

haftaa הַפְתָעָה sorpresa

hafukh hafukha הָפוּך הֲפוּכָה opuesto, volteado

ẖag חַג vacación

ẖagiga חֲגִיגָה celebración

haim? הַאִם? ¿es?

haira הָעִירָה al pueblo

ẖakhaam ẖakhama חָכָָם חֲכָמָה listo

hakhi הֲכִי el más

hakneset הַכְּנֶסֶת el Knesset

hakol הַכּוֹל todo

hakotel hamaarvi הַכּוֹתֶל הַמֲעַרבִי el muro de los lamentos

ẖala חַלָה pan khala

halakha הֲלָכָה regla, la ley judía

ẖalav חָלָב leche

ẖalav! חֲלָב! qué lástima

ẖalavi ẖalavit חֲלָבִי חֲלָבִית diario

halo הָלוֹ hola

ẖalom ẖalomot חֲלוֹם חֲלוֹמוֹת sueño

ẖalon ẖalonot חַלוֹן חַלוֹנוֹת ventana

ẖaluts חָלוּץ pionero

ẖam ẖama חַם חַמָה caliente

ẖamim ẖamima חָמִים חֲמִימָה tibio

hamon הָמוֹן muchos, varios

ẖamsin חַמְסִין onda de calor

hanukiay הֲנוּכִּיָיה lámpara Khanukah

ẖanut חֲנוּת tienda

haqadosh barukh hu הַקָדוֹש בָּרוּךְ הוּא Bendito sea su nombre

haqdasha הַקְדָשָה dedicación

ẖaqi חָאקִי khaki

ẖaqlaut חַקְלָאוּת agricultura

ẖaqlay ẖaqlait חַקְלַאי חַקְלָאִית agrícola

har הַר montaña

harbe הַרְבֵּה muchos

ẖaredi ẖaredit חֲרֵדִי חֲרֵדִית piadoso, ultra ortodoxo

hartsaa הַרְצָאָה lección

ẖasa חַסָה lechuga

ẖasar ẖasrat ẖasrey ẖasrot חֲסַר חַסְרַת חַסְרֵי חַסְרוֹת sin

ẖashmal חַשְמַל electricidad

ẖashuv ẖashuva חָשוּב חֲשוּבָה importante

ẖasidi ẖasidit חֲסִידִי חֲסִידִית hasídico

ẖatan חָתָן novio

hatẖala הַתְחָלָה comienzo

hatsaga הַצָגָה obra de teatro

ẖatsait חֲצָאִית falda

ẖatsav חָצָב scilla

ẖatser ẖatserot חָצֵר חֲצֵרוֹת patio

ẖatuna חֲתוּנָה boda

havana הֲבָנָה entendimiento

ẖaver חָבֵר amigo

ẖavila חֲבִילָה paquete

ẖay liẖyot חַי לִחְיוֹת vivir

ẖaya חַיָה animal

ẖayayl ẖayyelet חַיָיל חַייֶלֶת soldado

hayom הַיוֹם hoy

ẖazaq ẖazaqa חָזָק חֲזָקָה fuerte

ẖazir חֲזִיר cerdo

ẖeder ẖadarim חֶדֶר חֲדָרִים cuarto

heedif lhaadif הֶעֱדִיף לְהַעֲדִיף preferir

heekhil lhaakhil הֶאֱכִיל לְהַאֲכִיל quedar, ajustarse

heevir lhaavir הֶעֱבִיר לְהַעֲבִיר pasar

heẖziq lhaẖziq הֶחְזִיק לְהַחְזִיק tomar

hekhin lhakhin הֵכִין לְהָכִין preparar

ẖeleq ẖalaqim חֵלֶק חֲלָקִים parte

hem הֵם ellos (msc)

ẖema חֶמְאָה mantequilla

hen הֵן ellas (msc)

hesber הֶסְבֵּר explicación

ẖeshbon ẖeshbonot חֶשְבּוֹן חֶשְבּוֹנוֹת cuenta

ẖetsi ẖatsaim חֵצִי חֲצָאִים mitad

hevdel הֶבְדֵל diferencia

hevi lhavi הֵבִיא לְהָבִיא traer

ẖevra חֶבְרָה compañía, sociedad

ẖevrati ẖevratit חֶבְרָתִי חֶבְרָתִית social

ẖevrehman חֶבְרֶהמַן persona sociable

ẖeyna חֵינָה Henna

hi הִיא ella

ẖibeq lẖabeq חִיבֵּק לְחַבֵּק abrazar

ẖiber lẖaber חִיבֵּר לְחַבֵּר redactar

ẖida חִידָה adivinaza

hifgin lhafgin הִפְגִין לְהַפְגִין demostrar

hifria lhafria הִפְרִיעַ לְהַפְרִיעַ molestar

higdil lhagdil הִגְדִיל לְהַגְדִיל agrandar

ẖika lẖakot חִיכָּה לְחַכּוֹת esperar

hikhnis lhakhnis הִכְנִיס לְהַכְנִיס admitir

ẖiloni ẖilonit חִילוֹנִי חִילוֹנִית secular

ẖiloniut חִילוֹנִיוּת secularismo

himlits lhimlits הִמְלִיץ לְהִמְלִיץ recomendar

himtsi lhamtsi הִמְצִיא לְהַמְצִיא inventarse

hine הִינֵה haber

ẖinekh lẖanekh חִינֵך לְחַנֵך educar

hipopoṭam הִיפּוֹפּוֹטָם hipopótamo

ẖiqa lẖaqot חִיקָה לְחַקוֹת imitar

hiqriv lhaqriv הִקְרִיב לְהַקְרִיב sacrificar

hiqṭin lhaqṭin הִקְטִין לְהַקְטִין reducir

hishir lhashir הִשְעִיר לְהַשְעִיר dejar atrás

hishpia lhashpia הִשְפִּיעַ לְהַשְפִּיעַ influenciar

hishtatef lhishtatef הִשְתַתֵף לְהִשְתַתֵף participar

hisriṭ lhasriṭ הִסְרִיט לְהַסְרִיט película

hisṭorya הִיסְטוֹרְיָה historia

hisṭoryon הִיסְטוֹריוֹן historiador

hitgaagea lhitgaagea הִתְגַעֲגֵעַ לְהִתְגַעֲגֵעַ extrañar

hitgaresh lhitgaresh הִתְגָרֵש לְהִתְגָרֵש divorciarse

hitẖabe lhitẖabe הִתְחַבֵּא לְהִתְחַבֵּא esconder

hitẖamem lhitẖamem הִתְחַמֵם לְהִתְחַמֵם calentar

hitẖammut הִתְחַמְמוּת calentamiento

hitẖazeq lhitẖazeq הִתְחַזֵק לְהִתְחַזֵק reunir fuerzas

hitlakhlekh lhitlakhlekh הִתְלַכְלֵך לְהִתְלַכְלֵך ensuciarse

hitnaged lhitnaged הִתְנַגֵד לְהִתְנַגֵד oponerse

hitnahagut הִתְנַהֲגוּת comportamiento

hitnaheg lhitnaheg הִתְנַהֵג לְהִתְנַהֵג comportarse

hitnasheq lhitnasheq הִתְנַשֵק לְהִתְנַשֵק besar

hitpateẖa lhitzpateẖa הִתְפַּתֵחַ לְהִתְזפַּתֵחַ desarrollarse

hitpatẖut הִתְפַּתְחוּת desarrollo

hitqadem lhitqadem הִתְקַדֵם לְהִתְקַדֵם progresar

hitqarev lhitqarev הִתְקָרֵב לְהִתְקָרֵב acercarse

hitqasher lhitqasher הִתְקַשֵר לְהִתְקַשֵר contactar

hitragel lhitragel הִתְרַגֵל לְהִתְרַגֵל acostumbrarse

hitsṭaref lhitsṭaref הִצְטָרֵף לְהִצְטָרֵף unirse

hitvakeẖ lhitvakeẖ הִתְוַכֵּח לְהִתְוַכֵּח argumentar

hityyven lhityyven הִתְייוֵן לְהִתְייוֵן ser helenizado

ẖiyekh lẖayyekh חִייֵךְ לְחַייֵךְ sonreir

hizdaqen lhizdaqen הִזְדַקֵן לְהִזְדַקֵן volverse viejo

hodaa הוֹדָעָה cuenta

ẖodesh חוֹדֶש mes

hodia lhodia הוֹדִיעַ לְהוֹדִיעַ informar

ẖof חוֹף playa

ẖofesh חוֹפֶש libertad

hofia lhofia הוֹפִיעַ לְהוֹפִיעַ aparecer

ẖofshi ẖofshit חוֹפְשִי חוֹפְשִית gratis

ẖokhma חוֹכְמָה sabiduría

ẖole ẖola חוֹלֶה חוֹלָה enfermo

ẖole laẖlom חוֹלֶה לַחְלוֹם estar enfermo, enfermarse

holekh lalekhet הוֹלֵך לָלֶכֶת caminar

ẖolem laẖlom חוֹלֵם לַחְלוֹם soñar

ẖom חוֹם calor, fiebre

ẖoma חוֹמָה pared

ẖomer חוֹמֶר material

ẖoq ẖuqim חוֹק חוּקִים ley

ẖoq חוֹק ley

ẖoqer ẖoqeret חוֹקֵר חוֹקֶרֶת investigador

ẖoqer laaqor חוֹקֵר לַעֲקוֹר investigación

ẖor חוֹר hoyo

hore horim הוֹרֶה הוֹרִים padre, progenitor

ẖoref חוֹרֶף invierno

horeg laharog הוֹרֵג לַהֲרוֹג matar, asesinar

ẖoshekh חוֹשֶך obscuridad

ẖoshev laẖshov חוֹשֵב לַחְשוֹב pensar

ẖozer laẖzor חוֹזֵר לַחְזוֹר regresar

hu הוּא él

ẖufsha חוּפְשָה vacación

ẖug חוּג colegio

ẖultsa חוּלְצָה camisa

ẖum ẖuma חוּם חוּמָה café

humor הוּמוֹר humor

ẖumus חוּמוּס humus

ẖurban חוּרְבָּן destrucción

ẖush חוּש sentido

ẖuṭ חוּט hilo

ẖuts laarets ẖu((l חוּץ לָאָרֶץ חוּ((ל al exterior

ẖuts m… חוּץ מ… excepto, a parte de

i meyyl אִי מֵייל correo electrónico

ibed labed אִיבֵּד לְאַבֵּד perder

ideali idealit אִידֵאָלִי אִידֵאָלִית ideal

idealisṭ אִידֵאָלִיסט idealista

ideologya אִידֵאוֹלוֹגיָה ideología

igul עִיגוּל círculo

iẖer laẖer אִיחֵר לְאַחֵר llegar tarde

iẖur אִיחוּר retraso

ikhpat l… אִכְפַּת ל… preocuparse por

ikhpati ikhpatit אִכְפַּתִי אִכְפַּתִית involucrado, concernido

ikhpatiut אִכְפַּתִיוּת enrolamiento

ilu אִילוּ si

im אִם si

im עִם con

ima imahot אִימָא אִימָהוֹת madre

informatsya אִינְפוֹרְמַצְיָה información

inṭeleqṭual אִינְטֶלֶקְטוּאָל intelectual

inṭeligenṭi אִינְטֶלִיגֶנְטִי inteligente

inṭerneṭ אִינְטֶרְנֶט internet

inyayn עִנְיָין interés

ir arim עִיר עָרִים ciudad

iriya עִירִייָה municipalidad

ish anashim אִיש אֲנָשִים hombre, persona

isha nashim אִישָה נָשִים mujer

islam אִיסְלָאם Islam

iṭi iṭit אִיטִי אִיטִית lento

iton עִיתוֹן periódico

itonay עִיתוֹנַאי reportero de noticias

k… כְּ… como

kaas כַּעַס enojo, furia

kadur haarets כַּדוּר הָאָרֶץ planeta tierra

kaduregel כַּדוּרֶגֶל futbol

kafa likhpot כָּפָה לִכְפּוֹת imponer

kafiya כָּאפִייָה Kaffiyeh

kaẖol kẖula כָּחוֹל כְּחוּלָה azul

kakh כָּךְ así, así es como

kal ha… כָּל הַ… todos los

kal haolam כָּל הָעוֹלָם todo el mundo

kal kakh כָּל כָּך así, tanto

kal miney כָּל מִינֵי de todo tipo

kal כָּל todos, casa

kala כַּלָה novia

kalkala כָּלְכָּלָה economía

kalklan כַּלְכְּלָן economista

kan כָּאן aquí

kanide כַּנִדְאֶה probablemente

karagil כָּרָגִיל como siempre

karit כָּרִית cojín, almohada

karṭis כַּרְטִיס boleto

kasher kshera כָּשֵר כּשֵרָה kosher

kaspomaṭ כַּסְפּוֹמָט ATM

katef ktefayyim כָּתֵף כְּתֵפַייִים hombro

kavash likhbosh כָּבַש לִכְבּוֹש conquistar

kaveret כַּוֶרֶת panal

kavod כָּבוֹד honor

kaze kazot kaele כָּזֶה כָּזֹאת כָּאֵלֶה tal

kday כְּדַאי deber

kdey ; kdey she… כְּדֵי ; כְּדֵי שֶ… para

kelev כֶּלֶב perro

ken כֵּן 

kesef ksafim כֶּסֶף כְּסָפִים dinero

kev כְּאֵב dolor

kfar כְּפָר villa

kfi she… כְּפִי שֶ… como

khimiqalim כִימִיקָלִים químicos

kholera כוֹלֶרָה cólera

ki כִּי porque

kiba lkhabot כִּיבָּה לְכַבּוֹת apagar

kiber lkhaber כִּיבֵּר לְכַבֵּר respeto

kilu כְּאִילוּ como si

kimaṭ כִּמְעַט casi

kipas כִּיפָּס gorra

kise kisot כִּיסֵא כִּיסְאוֹת silla

kita כִּיתָה salón de clases

klal כְּלָל regla, regulación

kli kelim כְּלִי כֵּלִים traste, plato, instrumento

kli ngina כְּלִי נְגִינָה instrumento musical

klum כְּלוּם nada

kluv כְּלוּב jaula, caja

kmo כְּמוֹ como

knesiya כְּנֵסִייָה iglesia

koes likhos כּוֹעֵס לִכְעוֹס estar enojado

koev likhov כּוֹאֵב לִכְאוֹב herir

koẖa koẖot כּוֹחַ כּוֹחוֹת poder, fuerza

kokhav כּוֹכָב estrella

kos kosot כּוֹס כּוֹסוֹת vidrio

kotev liktov כּוֹתֵב לִכְּתוֹב escribir

kova ṭembel כּוֹבַע טֶמְבֶּל Tembel

kova כּוֹבַע sombrero

kovesh likhbush כּוֹבֵש לִכְבּוּש conquistar

kshe… ; kaasher כְּשֶ… ; כַּאֲשֶר cuando

ktav כְּתָב escritura

ktovet כְּתוֹבֶת direción

ktovet כְּתוֹבֶת dirección

ktuba כְּתוּבָּה contrato matrimonial

kulam כּוּלָם todos

kvar כְּבָר ya

kvish כְּבִיש camino

l… ל… a

laẖmaniya לַחְמָנִייָה rollo de pan

lamrot לַמְרוֹת a pesar de

lan? לְאָן? a dónde

laqoẖa laqoẖot לָקוֹחַ לָקוֹחוֹת cliente

laṭ לְאַט lentamente

lavan lvana לָבָן לְבָנָה blanco

layla leylot לַיְלָה לֵילוֹת noche

leẖem לֶחֶם pan khala

lev lvavot לֵב לְבָבוֹת corazón

lfanim לְפָנִים en frente

lfi dati ldaati לְפִי דַעְתִי לְדַעֲתִי en mi opinión

lfi לְפִי según

lhagid לְהַגִיד decir

lhakir לְהַכִּיר saber, estar familiarizado

lhitraot לְהִתְרָאוֹת hasta luego

lifamim לִפְעָמִים a veces

lifney לִפְנֵי antes

lihyot לִהְיוֹת ser

likhlukh לִכְלוּךְ suciedad

limon לִימוֹן limón

limudim לִימוּדִים estudios

liva llavot לִיוָה לְלַווֹת acompañar, escortar

livriut לִבְרִיאוּת salud

lmaashoe לְמַעֲשֶֹה de hecho, en la realidad

lmaẖֳrat לְמָחֳרָת el día siguiente

lmashal לְמָשָל por ejemplo

lmaṭa לְמַטָה abajo

lo ẖashum לֹא חָשוּם no te preocupes

lo לֹא no

loẖem לוֹחֵם guerrero

lomed lilmod לוֹמֵד לִלְמוֹד estudiar, aprender

loqeẖa laqaẖat לוֹקֵחַ לָקַחַת tomar

lovesh lilbosh לוֹבֵש לִלְבּוֹש vestir

luẖ modaot לוּח מוֹדָעוֹת tablero de anuncios

lumi lumit לְאוּמִי לְאוּמִית nacional

lvad לְבַד solo

lvaya לְוָיָה funeral

lyad לְיַד por, cerca

m… מ… desde

ma hashaah? מָה הַשָעָה? qué hora es

ma nishma? מַה נִשְמַע? qué pasó

ma pitom מַה פִּתְאוֹם de ninguna manera

ma qarah? מַה קָרָה? qué pasó

maakhal מַאֲכָל comida

maamar מַאֲמָר artículo

maamin lhaamin מַאֲמִין לְהַאֲמִין creer

maarav מַעֲרָב Oeste

maaṭafa מַעֲטָפָה envoltura

mada מַדָע ciencia

madan מַדְעַן científico

mader מַעְדֵר azadón

madliq lhadliq מַדְלִיק לְהַדְלִיק luz

madrikh madrikha מַדְרִיך מַדְרִיכָה guía

mafẖid mafẖida מַפְחִיד מַפְחִידָה aterrador, espantoso

mafsiq lhafsiq מַפְסִיק לְהַפְסִיק detener

mafteẖ mafteẖot מַפְתֵח מַפְתֵחוֹת llave

magedet atidot מַגֶדֶת עֲתִידוֹת adivinador

magen david מָגֵן דָוִד estrella de david

magia lhagi מַגִיעַ לְהַגִיע llegar

mah? מָה? qué

maẖa kapayim limẖo kapayim מָחָא כַּפַּיִים לִמְחוֹא כַּפַּיִים aplaudir

maẖala מַחֲלָה enfermedad

maẖane maẖanot מַחֲנֶה מַחֲנוֹת campo

maẖar מָחָר mañana

maẖaze maẖazot מַחֲזֶה מַחֲזוֹת jugar

maẖberet מַחְבֶּרֶת cuaderno

maher מַהֵר rápido

maẖliṭ lhaẖliṭ מַחְלִיט לְהַחְלִיט decidir

maẖmaa מַחְמָאָה cumplido

maẖֳratayyim מָחֳרָתַייִם pasado mañana

maẖshava מַחְשָבָה pensamiento

maẖshev מַחְשֵב computadora

makhar limkor מָכַר לִמְכּוֹר vender

makhon מָכוֹן instituto

makir lhakir מַכִּיר לְהַכִּיר conocer

malakh מַלְאָךְ ángel

male mlea מָלֵא מְלֵאָה lleno

malẖin מַלְחִין compositor

malon mlonot מָלוֹן מְלוֹנוֹת hotel

mamash מַמָש de verdad, real

mamshikh lhamshikh מַמְשִיך לְהַמְשִיך continuar

mana limnoa מָנַע לִמְנוֹעַ prevenir

manyeyn manyenet מְעַנְיֵין מְעַנְיֶנֶת interesante

mapa מַפָּה mapa

maqel maqlot מַקֵל מַקְלוֹת estampa

maqom mqomot מָקוֹם מְקוֹמוֹת lugar

maqshiv lhaqshiv מַקְשִיב לְהַקְשִיב escuchar

mara מְעָרָה cueva, caverna

maraq מָרָק sopa

maraq מָרָק sopa

maraton מָרָתוֹן maratón

margaryna מַרְגָרינָה margarina

margish lhargish מַרְגִיש לְהַרְגִיש sentir

mas מַס impuesto

masar limsor מָסַר לִמְסוֹר dar, pasar

masbir lhasbir מַסְבִּיר לְהַסְבִּיר explicar

mashehu מַשֶהוּ algo

mashen lashen מְעַשֵן לְעַשֵן fumar

mashiẖa מָשִיחַ mesías

mashmaut מַשְמָעוּת significado

mashokoret מַשְֹכּוֹרֶת salario, pago

mashpia lhashpia מַשְפִּיעַ לְהַשְפִּיעַ influenciar, afectar

mashqafayyim מַשְקָפַייִם lentes, anteojos

maskim lhaskim מַסְכִּים לְהַסְכִּים estar de acuerdo

maslul מַסְלוּל curso, camino

masorti masortit מָסוֹרְתִי מָסוֹרְתִית tradicional

masovret מָסֹורֶת tradición

maspiq מַסְפִּיק basta

maṭ מְעַט pocos

matana מַתָנָה regalo

maṭara מַטָרָה meta, objetivo

maṭbea maṭbot מַטְבֵּעַ מַטְבְּעוֹת moneda

matemaṭiqa מָתֵמָטִיקָה matemática

matẖil lhatẖil מַתְחִיל לְהַתְחִיל comenzar, empezar

matim lhatim מַתְאִים לְהַתְאִים quedar

matoq mtuqa מָתוֹק מְתוּקָה dulce

maṭos מָטוֹס avión

matsav מַצָב situación, condición estado

matsẖiq matsẖiqa מַצְחִיק מַצְחִיקָה divertido

matsẖiq matsẖiqa מַצְחִיק מַצְחִיקָה divertido

matsliẖ lhatsliẖ מַצְלִיח לְהַצְלִיח tener éxito

mavet מָוֶת muerte

mavṭiẖa lhavṭiẖa מַבְטִיחַ לְהַבְטִיחַ promesa

mayayn mayaynot מַעְיָין מַעְיָינוֹת primavera

mayim מַיִם agua

mayonez מָיוֹנֶז mayonesa

mazal mazalot מַזָל מַזָלוֹת suerte, signo zodiacal

mazmin lhazmin מַזְמִין לְהַזְמִין invitar

mdaber ldaber מְדַבֵּר לְדַבֵּר hablar

mdina מְדִינָה estado, país

mea מֵאָה siglo

meaẖor מֵאָחוֹר desde atrás

meaẖorey מֵאֲחוֹרֵי detrás

meal מֵעַל encima

meayin? מֵאַיִן? de dónde

meaz מֵאָז desde

mediṭatsya מֶדִיטַצְיָה meditación

meẖqar מֶחְקָר investigación

melaẖ מֶלַח sal

melekh malka מֶלֶך מַלְכָּה rey; reina

meltsar meltsarit מֶלְצָר מֶלְצָרִית mesero

memshala מֶמְשָלָה gobierno

mered מֶרֶד revuelta

merkaz מֶרְכָּז centro

merkazi merkazit מֶרְכָּזִי מֶרכָּזִית central

merosh מֵרֹאש delante

met lamut מֵת לָמוּת morir

mevin lhavin מֵבִין לְהָבִין entender

mezeg avvir מֶזֶג אֲווִיר tiempo

mfaqed מְפַקֵד comandante

mfaqses lfaqses מְפַקְסֵס לְפַקְסֵס enviar un fax

mfursam mfursemet מְפוּרְסָם מְפוּרְסֶמֶת famoso

mgila מְגִילָה rollo

mẖamem lẖamem מְחַמֵם לְחַמֵם calentar

mẖanekh מְחַנֵךְ educador

mẖapesh lẖapesh מְחַפֵּש לְחַפֵּש buscar

mi? מִי? quién

miad מִיָד inmediatamente

midbar midbariot מִדְבָּר מִדְבָּרִיוֹת postre

mifal מִפְעָל fábrica

miẖuts l… מִחוּץ ל… fuera de

mikhnasayim מִכְנָסַיִים pantalones

mikhtav מִכְתָב carta

mil מְעִיל abrigo

mila milim מִילָה מִילִים palabra

milẖama מִלְחָמָה guerra

milyon מִילְיוֹן millón

mineral מִינֶרָל mineral

minhag מִנְהָג costumbre

minṭa מִנְטָה menta

mipney she… מִפְּנֵי שֶ… porque

miqdash מִקְדָש templo

miqlaẖat מִקְלַחַת regadera

miqrogal מִיקְרוֹגָל microondas

miqtsoa miqtsoot מִקְצוֹעַ מִקְצוֹעוֹת materia, profesión

misadaa מִסְעָדָָה restaurante

misaviv l… מִסָבִיב ל… alrededor de

misgad מִסְגָד mezquita

mishehu מִישֶהוּ alguien

mishkan mishknot מִשְכָּן מִשְכְּנוֹת habitación

mishna מִשְנָה Mishnah

mishoẖaq מִשְֹחָק juego

mishorad מִשְֹרָד oficina

mishpaẖa מִשְפָּחָה familia

mishtamesh lhishtamesh מִשְתַמֵש לְהִשְתַמֵש usar, utilizar

mishṭara מִשְטָרָה policía

mispar מִסְפָּר número

misparayyim מִסְפָּרַייִם tijeras

mistakel lhistakel מִסְתַכֵּל לְהִסְתַכֵּל mirar

miṭa מִיטָה cama

mitaẖat מִתַחַת debajo

mitahev lhitahev מִתְאַהֵב לְהִתְאַהֵב enamorarse

miṭbaẖ מִטְבָּח cocina

mitẖaten lhitẖaten im מִתְחַתֵן לְהִתְחַתֵן עִם casarse con

ֳmiti amitit אֳמִיתִי אֲמִיתִית real

mitkatev lhitkatev im מִתְכַּתֵב לְהִתְכַּתֵב עִם corresponder con

mitlabesh lhitlabesh מִתְלַבֵּש לְהִתְלַבֵּש vestirse

mitnadev lhitnadev מִתְנַדֵב לְהִתְנַדֵב ser voluntario

mitnadev mitnadevet מִתְנָדֵב מִתְנָדֶבֶת voluntario

mitpalel lhitpalel מִתְפַּלֵל לְהִתְפַּלֵל rezar por

mitragesh lhitragesh מִתְרַגֵש לְהִתְרַגֵש emocionarse

mitraẖets lhitraẖets מִתְרַחֵץ לְהִתְרַחֵץ bañarse

mits מִיץ jugo

mitsṭaer lhitsṭaer מִצְטַעֵר לְהִצְטָעֵר perdón

mivẖan מִבְחָן examen, prueba

mivraq מִבְרָק telegrama

mizman מִזְמָן hace mucho teimpo

mizraẖ מִזְרָח Este

mizvavda מִזְוָודָה maleta

mkhoar mkhoeret מְכוֹעָר מְכוֹעֶרֶת feo

mkhona מְכוֹנָה máquina

mkhonit מְכוֹנִית carro

mlaffon מְלָפְפוֹן pepino

mlamed llamed מְלַמֵד לְלַמֵד enseñar

mmuẖshav mmuẖshevet מְמוּחְשָב מְמוּחְשֶבֶת computarizado

mnahel מְנַהֵל jefe, encargado

mnaqe lnaqot מְנַקֶה לְנַקוֹת limpiar

mnase lnasot מְנַסֶה לְנַסוֹת intentar

mnora מְנוֹרָה lámpara

mnumas mnumeset מְנוּמָס מְנוּמֶסֶת educador

mod מְאוֹד muy

modaa מוֹדָעָה anuncio, noticia

model מוֹדֶל modelo

moderni modernit מוֹדֶרנִי מוֹדֶרְנִית moderno

modernizatsya מוֹדֶרְנִיזַצְיָה modernización

modiin מוֹדִיעִין información del directorio

mokher mokheret מוֹכֵר מוֹכֶרֶת empleado

moqa מוֹקָה moca

morav morevet מְעוֹרָב מְעוֹרֶבֶת involucrado

more mora מוֹרֶה מוֹרָה maestro

morid lhorid מוֹרִיד לְהוֹרִיד descenso

mosad mosadot מוֹסָד מוֹסָדוֹת institución, establecimiento

moshav מוֹשָב asentamiento

motsaey shabat מוֹצָאֵי שַבָּת noche del Shabat

motse limtso מוֹצֵא לִמְצוֹא encontrar, descubrir

mqabel lqabel מְקַבֵּל לְקַבֵּל recibir

mqadesh lqadesh מְקַדֵש לְקַדֵש bendecir, santificar

mqori mqorit מְקוֹרִי מְקוֹרִית original

mqubal מְקוּבָּל cabalista

mrakhel lrakhel מְרַכֵל לְרַכֵל chismear

msader lsader מְסַדֵר לְסַדֵר ordenar

msaper lsaper מְסַפֵּר לְסַפֵּר contar

mshaamem mshaamemet מְשַעֲמֵם מְשַעֲמֶמֶת aburrido

mshagea mshagaat מְשַגֵעַ מְשַגַעַת asombroso, genial

mshalem lshalem מְשַלֵם לְשַלֵם pagar

mshivon מְשִיבוֹן máquina contestadora

mshoaẖeq lshoaẖeq מְשַֹחֵק לְשַֹחֵק jugar

mshorer מְשוֹרֵר poeta

mshuga mshugaat מְשוּגָע מְשוּגַעַת loco

mshutaf mshutefet מְשוּתָף מְשוּתֶפֶת común, compartido

msiba מְסִיבָּה fiesta

mṭalpen lṭalpel מְטַלְפֵּן לְטַלְפֵּל llamar, telefonear

mṭayyel lṭayyel מְטַייֵל לְטַייֵל viajar

mtsayyer ltsayyer מְצַייֵר לְצַייֵר dibujar

mtsuyan mtsuyenet מְצוּיָן מְצוּיֶנֶת excelente

mtsuyan מְצוּיָן maravilloso, genial

mukhan mukhana מוּכָן מוּכָנָה listo

musar מוּסָר moral, ética

mushar musheret מְאוּשָר מְאוּשֶרֶת feliz

muslmi מוּסְלְמִי musulmán

mutslaẖ mutslaẖat מוּצְלָח מוּצְלַחַת exitoso

muzeon מוּזֵאוֹן museo

muziqa מוּזִיקָה música

muziqali מוּזִקָלִי musical

mvaqer lvaqer מְבַקֵר לְבַקֵר visitar

mvaqesh lvaqesh מְבַקֵש לְבַקֵש preguntar

mvarekh lvarekh מְבָרֵך לְבָרֵך bendecir

mvugar mvugeret מְבוּגָר מְבוּגֶרֶת adulto, viejo

myuẖad myuẖedet מְיוּחָד מְיוּחֶדֶת especial

mzuza מְזוּזָה mezuzah

n.v. נ.ב. P.D.

naal naalayyim נַעַל נַעֲלַייִם zapato

naga lagaat;lingoa נָגַע לָגַעַת;לִנְגוֹעַ tocar

naẖ lanuẖ נָח לָנוּח descansar

nahag naheget נָהָג נַהֶגֶת conductor, chofer

naẖash נָחָש serpiente

naim nima נָעִים נְעִימָה agradable

naim mod נָעִים מְאוֹד es un placer

nakhon nkhona נָכוֹן נְכוֹנָה correcto

nakhon נָכוֹן correcto

namukh nmukha נָמוּך נְמוּכָה corto, bajo

naqi nqiya נָקִי נְקִייָה limpio

nashioy nashoia נָשִֹיא נָשִֹיאָה presidente

nashouy nshoua נָשֹוּי נְשֹוּאָה casado

natsrut נַצְרוּת cristianismo

navi navia נָבִיא נָבִיאָה profeta

neelam lheyalem נֶעֱלַם לְהֵיעָלֵם desaparecer

neeqats lheyaqets נֶעֱקַץ לְהֵיעָקֵץ ser picado

neesaf lheyasaf נֶאֱסַף לְהֵיאָסַף reunirse

neetsar lheyatser נֶעֱצַר לְהֵיעָצֵר detener, ser arrestado

neezar lheyazer נֶעֱזַר לְהֵיעָזֵר ser ayudado

neezav lheyazev נֶעֱזַב לְהֵיעָזֵב sobrar

nefesh נֶפֶש alma, mente

neged נֶגֶד en contra

nehdar nehderet נֶהְדָר נֶהְדֶרֶת maravilloso

nehena leyhanot נֶהֱנָה לֵיהָנוֹת disfrutar

neherag lheyhareg נֶהֱרַג לְהֵיהָרֵג ser asesinado

neẖmad neẖmada נֶחְמָד נֶחְמָדָה bonito

nekhed nekhda נֶכֶד נֶכְדָה nieto

ner נֵר vela

nes nisim נֵס נִיסִים milagro

nes נֵס milagro

netsaẖ נֶצַח eternidad

nẖovshet נְחֹושֶת cobre

nidlaq lhidaleq נִדְלַק לְהִידָלֵק estar iluminado

nifga lhipaga נִפְגַע לְהִיפָּגַע ser lastimado

nifgash lhishaer נִפְגָש לְהִישָאֵר conocer

nifla niflaa נִפְלָא נִפְלָאָה maravilloso

nifrad lhipared נִפְרַד לְהִיפָּרֵד partir de

niftsa lhipatsa נִפְצַע לְהִיפָּצַע ser herido

nigen lnagen נִיגֵן לְנַגֵן tocar

nigmar lhigamer נִגְמַר לְהִיגָמֵר terminar

nikhnas lhikanes נִכְנָס לְהִיכָּנֵס entrar

nikhshal lhikashel נִכְשַל לְהִיכָּשֵל fallar, reprobar

nimas l… נִמְאָס לְ… estar cansado de

nimshakh lhimashekh נִמְשַך לְהִימָשֵך último

nimtsa lhimatse נִמְצָה לְהִימָצֵא ser encontrado

niqa lnaqot נִיקָה לְנַקוֹת limpiar

niquy niqayon niqyonot נִיקוּי נִקָיוֹן נִיקְיוֹנוֹת limpieza

nirdaf lheyradaf נִרְדַף לְהֵירָדַף ser cazado

nirtsaẖ lheyratsaẖ נִרְצַח לְהֵירָצַח ser asesinado

nishar נִשְאָר quedarse, quedar

nishbar lhishaver נִשְבַּר לְהִישָבֵר estar roto

nishkaẖ lhishakhaẖ נִשְכַּח לְהִישָכַח ser olvidado

nitsaẖon nitsẖonot נִיצָחוֹן נִיצְחוֹנוֹת victoria

nitsel lnatsel נִיצֵל לְנַצֵל aprovechar, usar

nizhar lhizaher נִזְהַר לְהִיזָהֵר ser cuidadoso

nizkar lhizakher נִזְכַּר לְהִיזָכֵר recordar

noel linol נוֹעֵל לִנְעוֹל llevar zapatos

nof נוֹף vista

nofel lipol נוֹפֵל לִיפּוֹל caerse

noẖa noẖa נוֹחַ נוֹחָה cómodo, confortable

nolad lhivavled נוֹלָד לְהִיוָולֵד nacer

nora נוֹרָא muy; terrible

normali normalit נוֹרְמָלִי נוֹרְמָלִית normal

nose linsoa נוֹסֵע לִנְסוֹעַ ir

noshoe נוֹשֵֹא materia

nosṭalgya נוֹסְטַלְגיָה nostalgia

noten latet נוֹתֵן לָתֵת dar

novtsri notsriya נֹוצְרִי נוֹצְרִייָה cristiano

nshiqa נְשִיקָה beso

nyayr nyayrot נְיָיר נְיָירוֹת papel

o qeyy אוֹ קֵיי OK

o אוֹ o

od lo עוֹד לֹא todavía no

od maṭ עוֹד מְעַט pronto, luego de un rato

od paam עוֹד פַּעַם de nuevo, una vez más

od עוֹד más

ofi אוֹפִי naturaleza, carácter

ofna אוֹפְנָה moda

ohel ohalim אוֹהֶל אוֹהֲלִים tienda

ohev leehov אוֹהֵב לֶאֱהוֹב amar

okhel leekhol אוֹכֵל לֶאֱכוֹל comer

okhel אוֹכֶל comida

olam olamot עוֹלָם עוֹלָמוֹת mundo

ole laalot עוֹלֶה לַעֲלוֹת subir

ole ẖadash עוֹלֶה חָדָש inmigrante

oman omanit אוֹמָן אוֹמָנִית artista

oman omanit אוֹמָן אוֹמָנִית artista

omanut אוֹמָנוּת arte

omed laamod עוֹמֵד לַעֲמוֹד estar de pie

omer lomar אוֹמֵר לוֹמַר decir

omets אוֹמֶץ valentía

ona עוֹנָה estación

one laanot עוֹנֶה לַעֲנוֹת contestar

oni עוֹנִי pobreza

opera אוֹפֶּרָה ópera

opṭimi אוֹפְּטִימִי optimista

opṭimiut אוֹפְּטִימִיוּת optimismo

or orot אוֹר אוֹרוֹת luz

oregano אוֹרֶגָנוֹ orégano

oreẖa oraẖat אוֹרֵחַ אוֹרַחַת invitado

organi organit אוֹרְגַנִי אוֹרְגַנִית orgánico

osheo laashoot עוֹשֶֹה לַעֲשֹוֹת hacer

osheo hayim עוֹשֶֹה הַיִים diviértete

osher אוֹשֶר felicidad, alegría

osher עוֹשֶר rico

ot otiot אוֹת אוֹתִיוֹת letra

oṭobus אוֹטוֹבּוּס autobús

oṭonomi אוֹטוֹנוֹמִי autónomo

otsar otsarot אוֹצָר אוֹצָרוֹת tesoro

otsar otsarot אוֹצָר אוֹצָרוֹת tesoro

otser laatsor עוֹצֵר לַעֲצוֹר detener

oved laavod עוֹבֵד לַעֲבוֹד trabajar

over laavor עוֹבֵר לַעֲבוֹר pasar

ozen oznayyim אוֹזֶן אוֹזְנַייִם oreja

ozer laazor עוֹזֵר לַעֲזוֹר ayudar

ozev laazov עוֹזֵב לַעֲזוֹב dejar

paam פַּעַם una vez

paam פַּעַם una vez

paga lifgoa פָּגַע לִפְגוֹעַ lastimar, insultar

paẖ ashpa פַּח אַשְפָּה bote de basura

paẖad פַּחַד miedo

panim פָּנִים cara

panqisṭ פַּנְקִיסט punk

paqid פָּקִיד empleado, oficial

parq פַּארק parque

partsuf פַּרְצוּף cara

pas פַּס raya

pashuṭ pshuṭa פָּשוּט פְּשוּטָה simple

pasporṭ פַּסְפּוֹרט pasaporte

pasṭa pesṭo פַּסְטָה פֶּסְטוֹ pasta pesto

pasuq psuqim פָּסוּק פְּסוּקִים verso

pasuq פָּסוּק verso

patar liftor פָּתַר לִפְתוֹר resolver

paṭish פַּטִיש martillo

patsa liftsoa פָּצַע לִפְצוֹעַ herir

patuẖa ptuẖa פָּתוּחַ פְּתוּחָה abierto

pe פֶּה boca

pelefon פֶּלֶאפוֹן teléfono celular

peraẖ praẖim פֶּרַח פְּרָחִים for

pesel פֶּסֶל escultura, estatua

pesimi פֶּסִימִי pesimista

peteq ptaqim פֶּתֶק פְּתָקִים nota

peṭrozilya פֶּטְרוֹזִילְיָה perejil

peya פֵּיאָה cierre

pil pila פִּיל פִּילָה elefante

pilpel פִּלְפֵּל pimiento

pina lfanot פִּינָה לְפַנוֹת aclarar

pina פִּינָה esquina

pinqas פִּנְקָס cuaderno de notas

piqniq פִּיקְנִיק picnic

pirsomet פִּרְסוֹמֶת anuncio, comercial

pita פִּיתָה pan pita

pitom פִּתאוֹם de repente

piṭpeṭ lfaspeṭ פִּטְפֵּט לְפַסְפֵּט balbucear

pitron pitroo פִּתְרוֹן פִּתְרוֹוֹ solución

pitsa פִּיצָה pizza

po פֹּה aquí

pogesh liifgosh פּוֹגֵש לִִפְגוֹש encontrarse con

poẖed lifẖod פּוֹחֵד לִפְחוֹד tener miedo, temer

polanit פּוֹלָנִית idioma polaco

poliṭiqa פּוֹלִיטִיקָה político

poliṭiqay פּוֹלִיטִיקַאי político

polyo פּוֹלְיוֹ polio

pone lifnot פּוֹנֶה לִפְנוֹת voltearse, dar la vuelta

populari popularit פּוֹפּוּלָרִי פּוֹפּוּלָרִית popular

porṭugezit פּוֹרְטוּגֶזִית idioma portugués

posṭ moderni פּוֹסט מוֹדֶרְנִי posmoderno

poteẖa liftoẖa פּוֹתֵחַ לִפְתוֹחַ abrir

preyda פְּרֵידָה despedida

pri perot פְּרִי פֵּרוֹת fruta

profesor פּרוֹפֶסוֹר profesor

prusa פְּרוּסָה pedazo

psanter פְּסַנְתֵר piano

psikholog פְּסִיכוֹלוֹג psicología

purim פּוּרִים Purim

qabala קַבָּלָה Cábala

qadosh qdusha קָדוֹש קְדוּשָה santo

qafe קָפֶה café

qafeṭerya קָפֶטֶרְיָה cafetería

qahal קָהָל audiencia, multitud

qal qala קַל קַלָה fácil, ligero

qalut קַלוּת facilidad

qam laqum קָם לָקוּם levantarse

qanay קַנַאי fanático

qanyon קַנְיוֹן plaza comercial

qar qara קַר קָרָה frío

qariqaṭura קָרִיקָטוּרָה caricatura

qarir qrira קַרִיר קְרִירָה fresco

qarov qrova קָרוֹב קְרוֹבָה cercano

qarov l… קָרוֹב ל… cerca

qaryera קַרְיֶרָה carrera

qaryerisṭ קַרְיֶרִיסט orientado por carrera

qashe qasha קָשֶה קָשָה duro

qashe קָשֶה dificil

qashur qashura l… קָשוּר קָשוּרָה ל… relacionado, concectado con

qaṭan qṭana קָטָן קְטַנָה pequeño

qatsar qtsara קָצָר קְצָרָה corto

qav קַו línea

qavua qvua קָבוּעַ קְבוּעָה fijo, permanente, constante

qayits qeyytsim קַיִץ קֵייצִים verano

qdusha קְדוּשָה santidad

qemaẖ קֶמַח harina

qeraẖ קֶרַח hielo

qesher קֶשֶר conexión, lazo

qeṭa קֶטַע sección, cita

qeṭshop קֶטְשוֹפּ catsup

qever קֶבֶר tumba

qeyrer lqarer קֵירֵר לְקָרֵר fresco

qeysar qeysarit קֵיסָר קֵיסָרִית emperador

qhila קְהִילָה comunidad

qhilati qhilatit קְהִילָתִי קְהִילָתִית comunal, comunitario

qibuts קִיבּוּץ Kibbutz

qidush קִידוּש kiddush

qilo קִילוֹ kilo

qina קִנְאָה envidia

qirqas קִרְקָסְ circo

qishqesh lqashqesh קִשְקֵש לְקַשְקֵש charloteo

qiva lqavot קִוָה לְקַווֹת esperanza

qlasi qlasit קְלַסִי קְלַסִית clásico

qodem qodemet קוֹדֶם קוֹדֶמֶת anterior

qodem קוֹדֶם primero, después

qof קוֹף mono

qol qolot קוֹל קוֹלוֹת voz

qolnoa קוֹלְְנוֹעַ cine

qoma קוֹמָה suelo, piso

qomuna קוֹמוּנָה comuna

qomuniqatsya קוֹמוּנִיקַצְיָה comunicación

qomunizm קוֹמוּנִיזְם comunismo

qone liqnot קוֹנֶה לִקְנוֹת comprar

qone qona קוֹנֶה קוֹנָה comprador

qonfliqṭ קוֹנפלִיקט conflicto

qongres קוֹנְגרֶס congreso

qonservaṭivi קוֹנְסֶרְבָטִיבִי conservador

qontse(rṭo קוֹנְצֶ(רְטוֹ concierto

qontserṭ קוֹנְצֶרט concierto

qoqa qola קוֹקָה קוֹלָה Coca-cola

qoqṭeyl קוֹקְטֵיל coctel

qore liqro קוֹרֵא לִקְרוֹא leer, llamar

qoshi qshayim קוֹשִי קְשָיִים dificultad

qtsat קְצָת un poco, algo

qupa קוּפָּה caja registradora

qurs קוּרס curso

qvutsa קְבוּצָה grupo

qvutsati qvutsatit קְבוּצָתִי קְבוּצָתִית de un grupo, colectivo

qyosq קְיוֹסק kiosco

ra raa רַע רָעָה malo, malvado

raash רַעַש ruido

raayon raayonot רַעֲיוֹן רַעֲיוֹנוֹת idea

rabi רַבִּי rabino

radaf lirdof רָדַף לִרְדוֹף cazar, perseguir

radyo רַדיוֹ radio

raev reva רָעֵב רְעֵבָה hambriento

ragil rgila רָגִיל רְגִילָה usual, habitual

raẖamim רַחֲמִים compasión, piedad

raẖav rẖava רָחָב רְחָבָה amplio, ancho

rahiṭ רָהִיט mueble

raẖoq rẖoqa רָחוֹק רְחוֹקָה lejano

rakevet רַכֶּבֶת tren

rakh raka רַךְ רַכָּה suave

rakhlan רַכְלָן chisme

rama רָמָה nivel

raq רַק solamente

rasha רָשָע malvado

rats laruts רָץ לָרוּץ correr

ratson rtsonot רָצוֹן רְצוֹנוֹת deseo

rav raba רַב רַבָּה muchos

rav rabanim רַב רַבָּנִים rabino

ravaq ravaqa רַוָק רַוָקָה soltero

raze raza רָזֶה רָזָה delgado

reali realit רֵאָלִי רֵאָלִית real, de facto

reformi reformit רֶפוֹרְמִי רֶפוֹרְמִית judío reformado

rega rgaim רֶגַע רְגָעִים momento

regel raglayyim רֶגֶל רַגְלַייִם pierna; pie

regesh rgashot רֶגֶש רְגָשוֹת sentimiento

reva rvaim רֶבַע רְבָעִים cuarto

rfua רְפוּאָה medicina

rẖov rẖovot רְחוֹב רְחוֹבוֹת calle

rigesh lragesh רִיגֵש לְרַגֵש emocionar

rishoni rishonit רִאשוֹנִי רִאשוֹנִית primario

roe lirot רוֹאֶה לִרְאוֹת ver

roesh roeshet רוֹעֵש רוֹעֶשֶת ruidoso

rofe rofa רוֹפֵא רוֹפְאָה doctor

roẖets lirẖots רוֹחֵץ לִרְחוֹץ lavar

romanit רוֹמָנִית idioma romano

roq רוֹק rock

roqed lirqod רוֹקֵד לִרְקוֹד bailar

rosh ir רֹאש עִיר mayor

rosh memshala רֹאש מֶמְשָלָה primer ministro

rosh רֹאש cabeza

rotse lirtsot רוֹצֶה לִרְצוֹת querer

rshima רְשִימָה lista

rtsini rtsinit רְצִינִי רְצִינִית serio

ruẖ רוּח viento

ruẖani ruẖanit רוּחָנִי רוּחָנִית espiritual

rusit רוּסִית idioma ruso

saba savta סַבָּא סַבְתָא abuelo

sabon סַבּוֹן jabón

safar lisfor סָפַר לִסְפוֹר contar

sagol sgula סָגוֹל סְגוּלָה morado

sagur sgura סָגוּר סְגוּרָה cerrado

sakana סַכָּנָה peligro, riesgo

sal סַל canasta

salaṭ סָלָט ensalada

salon סָלוֹן sala

sandal סַנְדָל chancla, sandalia

savlanut סַבְלָנוּת paciencia

seder סֵדֶר orden

sefer sfarim סֵפֶר סְפָרִים libro

sela slaim סֶלַע סְלָעִים roca

seleri סֶלֶרִי apio

semel סֵמֶל símbolo

sendvits( סֶנְדוִיץ( sandwich

sereṭ sraṭim סֶרֶט סְרָטִים película

sfaradi sfaradiya סְפָרַדִי סְפָרַדִייָה español

sfaradit סְפָרַדִית idioma español

shaa שָעָה hora

shaar שַעַר portal

shabat שַבָּת Shabbat

shafakh lishpokh שָפַך לִשְפּוֹך pobre

shafaṭ lishpoṭ שָפַט לִשְפּוֹט juzgar

shagrir שַגְרִיר embajador

shaẖefet שַחֶפֶת tuberculosis

shaẖmaṭ שַחְמָט ajedrez

shaẖor shẖora שָחוֹר שְחוֹרָה negro

shakhen שָכֵן vecino

shalaṭ lishloṭ שָלַט לִשְלוֹט controlar

shalem shlema שָלֵם שְלֵמָה completo

sham lev שָם לֵב poner atención, notar

sham שָם ahí

shamayim שָמַיִים cielo

shamen shmena שָמֵן שְמֵנָה gordo

shampanya שַמְפַּנְיָה champaña

shampo שַמְפּוֹ champú

shana שָנָה año

shaofa שָֹפָה idioma

shaon shonim שָעוֹן שְעוֹנִים reloj

shapaat שַפַּעַת gripa

shaqeṭ shqeṭa שָקֵט שְקֵטָה silencioso

shaqran שַקְרָן mentiroso

shar lashir שָר לָשִיר cantar

sharsheret שַרְשֶרֶת cadena, collar

shataq lishtoq שָתַק לִשְתוֹק guardar silencio

shaṭiẖ shṭiẖim שָטִיח שְטִיחִים alfombra

shavar lishor שָבַר לִשְוֹר frenar

shave shava שָוֶה שָוָה equitativo

shavua shavuot שָבוּעַ שָבוּעוֹת semana

shayaykh l… שַיָיך ל… pertenecer a

shel שֶל de

shela שְאֵלָה preguntar

shem shemot שֵם שֵמוֹת nombre

shemen שֶמֶן aceite

shemesh שֶמֶש sol

shemi shemit שֵמִי שֵמִית semítico

shen shinayyim שֵן שִינַייִם diente

sheqel shqalim שֶקֶל שְקָלִים shekel

sheqeṭ שֶקֶט silencio

sheveṭ shvaṭim שֵבֶט שְבָטִים tribu

sheyna שֵינָה sueño

sheyrut שֵירוּת servicio

shgia שְגִיאָה error, equivocación

shikhva שִכְבָה capa

shimpanza שִימְפַּנְזָה chimpancé

shinuy שִינוּי cambio

shiqer lshaqer שִיקֵר לְשַקֵר mentiroso

shir שִיר canción, poema

shira שִירָה poesía

shirutim שִירוּתִים baño

shiṭa שִיטָה método

shiur שִיעוּר lección, clase

shiurey beyt שִיעוּרֵי בֵּית tarea

shkhuna שְכוּנָה vecindario

shoa שוֹאָה holocausto

shoade shoadot שָֹדֶה שָֹדוֹת campo

shoam lashioym שָֹם לָשִֹים poner

shoameaẖ shomeẖa שָֹמֵַח שְֹמֵחָה feliz

shoana lishono שָֹנָא לִשְֹנוֹא odiar

shoaq sheyna שַֹק שֵינָה bolsa para dormir

shoarot שְֹעָרוֹת cabello

shoaṭan שָֹטָן diablo

shode tufa שְֹדֵה תְעוּפָה aeropuerto

shoel lishol שוֹאֵל לִשְאוֹל preguntar

shofeṭ שוֹפֵט juez, réferi

shoi שִֹיא pico, altura

shoiẖa שִֹיחָה conversación

shoimẖa shomaẖot שִֹמְחָה שְֹמָחוֹת felicidad, festividad

shoimla shomalot שִֹמְלָה שְֹמָלוֹת vestido

shokheẖa lishkoẖa שוֹכֵחַ לִשְכּוֹחַ olvidar

shokhev lishkav שוֹכֵב לִשְכַּב acostarse

sholeẖa lishloẖa שוֹלֵחַ לִשְלוֹחַ enviar un fax

shomea lishmoa שוֹמֵעַ לִשְמוֹעַ escuchar

shomer lishmor שוֹמֵר לִשְמוֹר observar, guardar

shomikha שְֹמִיכָה sábana

shomol שֹמֹאל izquierda

shomola שְֹמֹאלָה a la izquierda

shone shona שוֹנֶה שוֹנָה diferente

shooẖe lishoẖot שֹוֹחֶה לִשְֹחוֹת nadar

shoqel lishqol שוֹקֵל לִשְקוֹל peso

shoqo שוֹקוֹ chocolate

shoqolad שוֹקוֹלָד chocolate

shor שוֹר toro

shoresh שוֹרֶש raíz

shote lishtot שוֹתֶה לִשְתוֹת beber, tomar

shoṭer shoṭeret שוֹטֵר שוֹטֶרֶת oficial de policía

shover lishbor שוֹבֵר לִשְבּוֹר romper

shulẖan shulẖanot שוּלְחָן שוּלְחָנוֹת mesa

shulṭan שוּלְטָן sultán

shum davar שוּם דָבָר nada

shuq shvaqim שוּק שְוָקִים mercado

shuv שוּב de nuevo, otra vez

shvita שְבִיתָה huelga

siba סִיבָּה razón

sidur סִידוּר libro de resos

sifriya סִפְרִייָה biblioteca

sifrut סִפְרוּת literatura

sigaria סִגָרִיָה cigarro

signon signonot סִגְנוֹן סִגְנוֹנוֹת estilo

siman סִימָן señalamiento

simesṭer סִימֶסְטֶר semestre

simeṭri סִימֶטְרִי simétrico

simeṭriya סִמֶטְרִייָה simetría

simfonya סִימְפוֹניָה sinfonía

simpaṭi סִימְפָּטִי agradable, lindo

sinemaṭeq סִינֶמָטֶק cine

sini sinit סִינִי סִינִית chino

sinit סִינִית chino

sipur am סִיפּוּר עַם cuento tradicional

sipur סִיפּוּר historia

sleng סלֶנג caló

sliẖa סְלִיחָה disculpa, perdón

sod sodot סוֹד סוֹדוֹת secreto

sof shavua סוֹף שָבוּעַ fin de semana

sof סוֹף fin

sofer soferet סוֹפֵר סוֹפֶרֶת escritor

soger lisgor סוֹגֵר לִסְגוֹר cerrar

sonaṭa סוֹנָטָה sonata

sotsyalisṭi סוֹצְיָאלִיסְטִי socialista

sotsyolog סוֹצְיוֹלוֹג sociólogo

sporṭ ספּוֹרט deportes

sporṭay sporṭayit ספּוֹרטַאי ספּוֹרטָאיִת atleta

stayv סְתָיו otoño

sṭudenṭ sṭudenṭit סְטוּדֶנט סְטוּדֶנְטִית estudiante

sufganiya סוּפְגָנִייָה dona, rosquilla

sug סוּג tipo

suka סוּכָּה Sukka, tabernáculo

sukar סוּכָּר azúcar

supermarqet סוּפֶּרמַרְקֶת supermercado

sveder סְוֶדֶר suéter

svivon סְבִיבוֹן cima

taarikh תַאֲרִיך cita

ṭabaat טַבַּעַת anillo

ṭabaat טַבַּעַת anillo

tafas litfos תָפַס לִתְפוֹס atrapar

tafqid תַפְקִיד papel, rol

tafus tfusa תָפוּס תְפוּסָה ocupado, tomado

tahalikh תַהֲלִיך proceso

taẖana תַחֲנָה estación

ṭaim ṭima טָעִים טְעִימָה delicioso

takhshiṭ תַכְשִיט joya

ṭalit ṭalitot טָלִית טָלִיתוֹת tallith

talmid talmida תַלְמִיד תַלְמִידָה estudiante

talmud תַלְמוּד Talmud

tamid תָמִיד siempre

tana((kh תַנַ((ך la ibiblia

tana((khi tana((khit תַנָ((כִי תַנָ((כִית bíblico

tapuẖa adama tapuẖey adama תַפּוּחַ אֲדָמָה תַפּוּחֵי אֲדָמָה papa

tapuẖa ets tapuẖey ets תַפּוּחַ עֵץ תַפּוּחֵי עֵץ manzana

tapuẖa תַפּוּחַ manzana

tapuz תַפּוּז naranja

ṭaqsi טַקְסִי taxi

tarbut תַרְבּוּת cultura

tarbut תַרְבּוּת cultura

targil תַרְגִיל ejercicio

ṭari ṭriya טָרִי טְרִייָה fresco

tarmil gav תַרְמִיל גַב mochila

tarngol tarngolet תַרְנְגוֹל תַרְנְגוֹלֶת gallo, gallina

ṭas laṭus טָס לָטוּס volar

ṭaut טָעוּת error, equivocación

tavlin תַבְלִין especial

ṭay tsi(y טַאי צִ(י tai chi

tayayr tayyeret תַיָיר תַייֶרֶת turiste

ṭayeylet טַיֶילֶת malecón

tayyarut תַייָרוּת turismo

te תֵה 

teaṭron תֵאַטְרוֹן teatro

ṭelefon טֶלֶפוֹן teléfono

ṭelekarṭ טֶלֶכַּרט tarjeta de teléfono

ṭelevizya טֶלֶוִיזְיָה televisión

ṭempereṭura טֶמְפֶּרֶטוּרָה temperatura

ten li! z. tni li! n. תֵן לִי! ז. תְנִי לִי! נ. Deme, permítame

teolog תֵאוֹלוֹג teólogo

teorya תֵאוֹרְיָה teoría

ṭeqes ṭqasim טֶקֶס טְקָסִים ceremonia

ṭeva טֶבַע naturaleza

teyer ltaer תֵיאֵר לְתָאֵר descrbir

teyvat doar תֵיבַת דוֹאַר buzún

tfila תְפִילָה rezo

tguva תְגוּבָה respuesta, reacción

ṭẖina טְחִינָה tahini

tẖiya תְחִייָה resurrección

ṭi sherṭ טִי שֶרט camisa

tinoq tinoqot תִינוֹק תִינוֹקוֹת bebé

ṭipel lṭapel טִיפֵּל לְטַפֵּל procurar

ṭipesh ṭipsha טִיפֵּש טִיפְּשָה tonto

ṭipshi ṭipshit טִיפְּשִי טִיפְּשִית bobo, tonto

ṭipshut טִיפְּשוּת estupidez

tiq תִיק bolsa, archivo

tiqva תִקְוָה esperanza

tirgem ltargem תִרְגֵם לְתַרְגֵם traducir

ṭiul טִיוּל caminata

ṭivi ṭivit טִבְעִי טִבְעִית natural

tmuna תְמוּנָה dibujo, pintura

tnay tnaim תְנַאי תְנָאִים condición

tnua תְנוּעָה movimiento

toar tarim תוֹאַר תְאָרִים grado, título

toda lael תוֹדָה לָאֵל gracias a dios

toda raba תוֹדָה רַבָּה muchas gracias

toda תוֹדָה gracias

tofes litpos תוֹפֵס לִתְפּוֹס capturar, atrapar

tokhna תוֹכְנָה programa informático

tokhnit תוֹכְנִית programa, plan

ṭon טוֹן tonelada

tor תוֹר línea

toshav תוֹשָב habitante, residente

totsaa תוֹצָאָה consecuencia, resultado

ṭov ṭova טוֹב טוֹבָה bueno

ṭov טוֹב bueno

tqufa תְקוּפָה periodo, era

ṭragi טרָאגִי trágico

ṭremp טרֶמפּ irse de aventón

ṭropi טְרוֹפִּי tropical

trufa תְרוּפָה medicina

tsaaq litsoq צָעַק לִצְעוֹק gritar

tsaar צַעַר pena, lamentación

tsaatsu צַעֲצוּע juguete

tsad tsdadim צַד צְדָדִים lado

tsadiq tsadiqa צַדִיק צַדִיקָה santo

tsafon צָפוֹן Norte

tsahov tsahuba צָהוֹב צָהוּבָּה amarillo

tsahֳrayim צָהֳרַיִים atardecer

tsair tsira צָעִיר צְעִירָה joven

tsalaẖat צָלַחַת plato

tsam latsum צָם לָצוּם apretar

tsaqa צְעָקָה grito

tsara צָרָה desventura, dificultad

tsaraq litsdoq צָרַק לִצְדוֹק estar en lo correcto

tsarfatit צָרְפָתִית idioma francés

tsarikh צָרִיך necesitar, tener que

tsava litsboa צַבַא לִצְבּוֹעַ color, pintura

tsava צָבָא ejército

tsavar צַוָאר cuello

tse(khit צֶ(כִית checo

tse(lo צֶ(לוֹ chelo

tse(mbalo צֶ(מְבָּלוֹ clavicordio

tse(q צֶ(ק cheque

tsel צֵל sombra

tsemaẖ tsmaẖim צֶמַח צְמָחִים planta

tseva tsvaim צֶבַע צְבָעִים color

tsẖoq צְחוֹק risa

tshuva תְשוּבָה respuesta

tsi(yps צִ(יפּס papas

tsibur צִיבּוּר público

tsiburi tsiburit צִיבּוּרִי צִיבּוּרִית público

tsilem ltsalem צִילֵם לְצַלֵם fotografía

tsiltsel ltsaltsel צִלְצֵל לְצַלְצֵל llamar

tsioni tsionit צִיוֹנִי צִיוֹנִית zionista

tsionut צִיוֹנוּת zionismo

tsipa ltsapot צִיפָּה לְצַפּוֹת esperar

tsipor tsiporim צִיפּוֹר צִיפּוֹרִים pájaro

tsitsit צִיצִית franja

tsiun צִיוּן grado, calificación

tsiur צִיוּר pintura, dibujo

tslil צְלִיל nota, sonido

tsoẖeq litsẖoq צוֹחֵק לִצְחוֹק reír

tsura צוּרָה forma, figura

tuda תְעוּדָה certificado, documento

tuki תוּכִּי loro

ṭuna טוּנָה atún

tuna תְאוּנָה accidente

ṭurqi טוּרְקִי turco

uga עוּגָה pastel

ulam ulamot אוּלָם אוּלָמוֹת vestíbulo

ulay אוּלַי quizá, tal vez

ulpan אוּלְפָּן Ulpa, estudio

una אוּנָה lóbulo

universali אוּנִיבֶרְסָלִי universal

universiṭa אוּנִיבֶרְסִיטָה universidad

uvda עוּבְדָה hecho

v… ו… y

vaada וַעֲדָה comité

video וִידֵאוֹ video

vikuẖa וִיכּוּחַ argumento

vilu וְאִילוּ por el otro lado

viṭamin וִיטָמִין vitamina

viza וִיזָה visa

vkhuley וְכוּלֵי etcétera

vod וְעוֹד y más

yad yadayyim יָד יָדַייִם mano

yadid יָדִיד amigo

yafe yafa יָפֶה יָפָה bonito, hermoso

yahadut יַהֲדוּת judaismo

yaẖas יַחַס actitud, relación

yakhol יָכוֹל poder, ser capaz

yalad laledet יָלַד לָלֶדֶת dar a luz

yalda yladot יַלְדָה יְלָדוֹת niña

yam יָם mar

yamin יָמִין derecha

yamina יָמִינָה a la derecha

yapanit יַפָּנִית idioma japonés

yaqar yqara יָקָר יְקָרָה querido, caro

yareẖa יָרֵחַ luna

yaroq yruqa יָרוֹק יְרוּקָה verde

yashan yshana יָשָן יְשָנָה viejo, antiguo

yashar יָשָר derecho

yashen lishon יָשֵן לִישוֹן dormir

yatsar litsor יָצַר לִיצוֹר crear

yayin yeynot יַיִן יֵינוֹת vino

yeled yladim יֶלֶד יְלָדִים niño

yerad dvash יֶרַד דְבַש luna de miel

yereq yraqot יֶרֶק יְרָקוֹת vegetal

yesh יֵש hay

yetser יֵצֶר impulso

yhudi yhudiya יְהוּדִי יְהוּדִייָה judío

yidish יִידִיש yidish

yishoraeli yishoraelit יִשְֹרָאֵלִי יִשְֹרָאֵלִית israelí

ykholet יְכוֹלֶת habilidad

yodea ladaat יוֹדֵעַ לָדַעַת saber

yofi! יוֹפִי! bien

yoga יוֹגָה yoga

yogurṭ יוֹגוּרט yogur

yom yamim יוֹם יָמִים día

yom huledet יוֹם הוּלֶדֶת cumpleaños

yoman יוֹמָן diario, registro

yomyom יוֹמיוֹם vida diaria

yored laredet יוֹרֵד לָרֶדֶת bajar, descender

yoshev lashevet יוֹשֵב לָשֶבֶת sentarse

yoter m… יוֹתֵר מ… más que

yotse latset יוֹצֵא לָצֵאת salir

yshiva יְשִיבָה yisheva

yshoraeliut ישְֹרָאֵלִיוּת israeldad

ytsira יְצִירָה creación, pieza

yvani yvanit יְוָנִי יְוָנִית griego

zahav זָהָב oro

zaqen zqena זָקֵן זְקֵנָה viejo (animado)

zar zara זָר זָרָה extranjero

zaraq lizroq זָרַק לִזְרוֹק arrojar, aventar

zayit zeytim זַיִת זֵיתִים olivo

zaz lazuz זָז לָזוּז moverse

ze laze זֶה לָזֶה el úno al otro, mutuamente

ze זֶה este (msc)

zebra זֶבְּרָה cebra

zehu זֶהוּ eso es

zev zeva זְאֵב זְאֵבָה lobo

zhirut זְהִירוּת ser cuidadoso

zman זְמָן tiempo

zokher lizkor זוֹכֵר לִזְכּוֹר recordar

zol zola זוֹל זוֹלָה barato

zoologya זוֹאוֹלוֹגְיָה zoología

zot זֹאת esta (msc)

zug zugot זוּג זוּגוֹת par

zvuv זְבוּב mosca