Memorizador

Silabario hiragana

(Ver más memorizadores)Para repasar:
[Ocultar]
[Limpiar]

Todas las tarjetas

[Ocultar tabla completa]

Serie A

[Iniciar con este bloque]
a
i
u
e
o
n


Serie K

[Iniciar con este bloque]
ka
ki
ku
ke
ko


Serie G

[Iniciar con este bloque]
ga
gi
gu
ge
go


Serie S y Z

[Iniciar con este bloque]
sa
shi
su
se
so
za
ji
zu
ze
zo


Serie T y D

[Iniciar con este bloque]
ta
chi
tsu
te
to
da
ji
zu
de
do


Serie N y R

[Iniciar con este bloque]
na
ni
nu
ne
no
ra
ri
ru
re
ro


Serie M, Y y W

[Iniciar con este bloque]
ma
mi
mu
me
mo
ya
yu
yo
wa
wo


Serie H B P

[Iniciar con este bloque]
ha
hi
fu
he
ho
ba
bi
bu
be
bo
pa
pi
pu
pe
po


Dígrafos 1

[Iniciar con este bloque]
きゃkya
きゅkyu
きょkyo
ぎゃgya
ぎゅgyu
ぎょgyo
にゃnya
にゅnyu
にょnyo
みゃmya
みゅmyu
みょmyo
りゃrya
りゅryu
りょryo


Dígrafos 2

[Iniciar con este bloque]
ひゃhya
ひゅhyu
ひょhyo
びゃbya
びゅbyu
びょbyo
ぴゃpya
ぴゅpyu
ぴょpyo


Dígrafos asimilados

[Iniciar con este bloque]
しゃsha
しゅshu
しょsho
ちゃcha
ちゅchu
ちょcho
じゃja
じゅju
じょjo